Tamss


Tamss, podobnie jak Kanda, znajduje się pod zwierzchnictwem Imperium Lothariańskiego. Kraina ta zamieszkana jest przez gnomy znane ze swej pomysłowości. Pośród tego ludu można znaleźć wybitnych matematyków, architektów, chemików i wynalazców. To z całą pewnością najściślejsze umysły jakie można napotkać, jednak życie naukowca jest ciężkie i czasem wyjątkowo krótkie. Ciągłe testy i eksperymenty uczyniły z gnomów rasę uważaną za lekkomyślną i nader niebezpieczną, choć same są z reguły przyjaźnie nastawione i nie widzą nic złego w swoim stylu życia.
Życie w Tamss skupia się w ośrodkach miejskich a w mniejszym stopniu w osadach rolniczych. Każde miasto ma swoistą atmosferę i zasady z którymi warto się zapoznać wstępując do niego. W jednym wynalazcę przywitają z otwartymi rękami, a w innym wywiozą na taczce do najbliższego rozwidlenia dróg za miastem.
Najsłynniejszym poligonem doświadczalnym jest Gnomi Zagajnik, który więcej ma w sobie "gnomiego" niż "zagajnika". Lepiej nie odwiedzać tego miejsca samemu bez hełmu na głowie.
Główna rzeka Tamss - Remia wraz ze swymi licznymi odnogami sięga do większej części miast i służy jako wygodny sposób transportu towarów pomiędzy nimi.
Kraina Tamss sąsiaduje z Kandą od północy, gdzie granice stanowi wspólne miasto Tyraelien. Od południa sąsiaduje z krainą krasnoludów, Grimburgią. Od zachodu granicą nie do przebycia są Góry Kręte a od wschodu Złote i Leśne Wzgórza z leżącym pomiędzy nimi Gnomim Zagajnikiem. Głównym miastem jest Tamss, w którym swą siedzibę ma gubernator i jego armia urzędników i doradców. Tamss na pewno jest krainą, w której tkwią ogromne pokłady możliwości i nowych rozwiązań, wystarczy tylko po nie sięgnąć i nie stracić przy tym ręki.