Nizina Suchych Wiatrów
Nikt chyba nie ma wątpliwości dlaczego położona na południe od Żelaznego Kanionu i ograniczona Górami Południowymi oraz Wierchami Bazzathu równina nosi taką nazwę. Wystarczy jeden rzut oka na mapę i minimalna wiedza geograficzna, aby się o tym przekonać. Dlatego też bezcelowym wydaje się rozprawianie w tym miejscu o stałych układach wyżowych, opadach orograficznych i chłodnych prądach oceanicznych, jak też o występowaniu dwóch pór roku: wietrznej i cichej. Tym bardziej, że Nizina Suchych Wiatrów, ma do opowiedzenia o wiele ciekawsze historie...

Sam wiatr tworzy jedną z nich. Każdy, kto choć raz odwiedził Nizinę, widzi w nim o wiele więcej niż tylko zjawisko pogodowe. Tutaj Wiatr zdaje się mieć duszę i przeważnie odsłania jej ciemną, niszczycielską stronę, przetaczając przez nizinę huragany i trąby powietrzne. Przez miejscowych jest postrzegany jako wieczny, niewidzialny wróg, bezlitosny i atakujący znienacka. Czasem, kiedy objawia się delikatną, nie niosącą ni kropli wilgoci bryzą, mieszkańcy niziny błogosławią go... i przygotowują się na kolejne ataki.

Nic też dziwnego, że żyjący w cieniu tak niszczycielskiej siły orkowie zawsze zdawali się być bardziej religijni od swoich pobratymców z północy. Ci zaś, którzy potrafili przewidywać pogodę, cieszyli się szczególnym poważaniem. Rządy Thanów zmieniły wiele. Najpierw powstanie Zhar`en Warg, symbolu skutecznej walki cywilizacji z naturą, a potem rozwój miast zakładanych przez osadników z północy spowodował zdecydowane zmiany światopoglądowe wśród tubylców. Z drugiej strony, przybysze musieli się przystosować do panujących tu warunków. Powstała mieszanka bardzo egzotyczna. Opierała się zarówno na dawnych wierzeniach Niziny, jak i na twardej logice przetrwania, wyznawanej przez orków pochodzących z Ther-Harod i łączyła twierdzenia pozornie ze sobą sprzeczne. Na jej gruncie wychowali się współcześni mieszkańcy, traktowani przez innych orków trochę jak prowincjonalni kmiotkowie, jednak w wielu przypadkach stanowili oni najbardziej oddanych poddanych władców z Khan.