Bor`Toryd
Uprawa roli nigdy nie należała do ulubionych zajęć orków. Przez bardzo długi okres wystarczała im żywność zdobyta podczas łowów na stepach płaskowyżu Ther-Harod. Jednak tylko do czasu. Inspirowane rządami thanatu odejście od plemiennej struktury orkijskiej społeczności, wzrost liczebności miast, rozwój armii i przetrzebienie fauny stepowej wymusiły na orkach zajęcie się rolą. Początkowo rolnictwo ograniczało się do niewielkich prywatnych gospodarstw, następnie nadszedł okres wielkich plantacji utrzymywanych głównie dzięki niewolniczej sile roboczej. Żaden z tych systemów nie gwarantował jednak zaspokojenia ciągle rosnącego zapotrzebowania na żywność dla stolicy i dla armii. Thanat zdecydował się więc na radykalne zmiany "“ utworzenie wielkoobszarowych, wysokowydajnych plantacji, podlegających bezpośrednio stołecznej administracji. Bor`Toryd, miasto położone na urodzajnych, stepowych czarnoziemach stało się centrum owych przemian.

Pierwsze, co dziwi w tym miejscu, to nadzwyczajna liczebność ludzi i niziołków. Nie to jednak powinno być powodem zaskoczenia. Bo w końcu który porządny ork grzebałby w glebie tylko po to, żeby wyhodować jakieś zielsko? Takie pokojowe zajęcia zdecydowanie bardziej pociągają niziołków i ludzi (nie wspominając faktu, iż radzą oni z tym sobie po stokroć lepiej), dlatego też thanat chętnie sprowadza zagranicznych ekspertów (także wbrew ich woli).

Drugą charakterystyczną cechą tego miejsca jest tłok. W czasie jakichkolwiek zbiorów nie ma tu gdzie szpilki wetknąć. Popyt na plony wszelkiego rodzaju jest ogromny, szczególnie że armia kładzie swą pancerną łapę na sporej części regionalnej produkcji. Taki stan sprzyja rozwojowi korupcji, na którą władze centralne często przymykają swe czujne oko. W końcu, niezależnie od pośrednika, większość produktów i tak trafia do nienasyconego Khan.