Płaskowyż Ther-Harod
Największy oraz najważniejszy strategicznie, przemysłowo i rolniczo obszar Krumshu rozciąga się od Gór Krętych na północy do Żelaznego Kanionu na południu oraz od Gór Łupieżców i Wierchów Bazzathu na zachodzie do Szarych Grani i Ponurego Pustkowia na wschodzie. Rejon północny z Khanem, stolicą Imperium Krumshu i potężnymi warowniami Zhar`en Ogrr i Zhar`en Throll jest kluczowy pod względem militarnym, handlowym i administracyjnym. Również tutaj znajdują się najważniejsze połączenia graniczne Krumshu "“ od wschodu z Lotharis, od północnego zachodu z Is`Mortem i od zachodu z Bazzathem.

Większość przemysłu ciężkiego zlokalizowana jest w okolicach Żelaznego Kanionu i południowego stoku Gór Krętych, centralny obszar zagospodarowany rolniczo. Sieć traktów, powszechnie uważana za najlepszą w całym Seavranie, służy zarówno do celów handlowych (głównie z Lotharis i Bazzathem, także z południowymi krainami) jak również militarnych (potrzeby logistyczne potężnej armii Krumshu są olbrzymie).

Większość terenów płaskowyżu pokrywa roślinność stepowa. Obszary leśne zajmują głównie zbocza pasm górskich o niewielkiej powierzchni, a kurczą się stale z powodu intensywnego karczowania. Występują tu również obszary półpustynne. Fauna, oczywiście poza zwierzętami hodowlanymi, charakterystyczna dla terenów stepowych, z dużymi stadami wędrownych roślinożerców i szybkich drapieżników.